ผ่อนดีมีคืน อีกหนึ่งโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน 2566 โดยธนาคารรัฐ 

ปี 2566 นี้ รัฐบาลมีโครงการที่จะเยียวยาประชาชนหลากหลายรูปแบบ และโครงการ รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2566 ที่น่าสนใจโครงการหนึ่งก็คือ ผ่อนดีมีคืน โดยร่วมมือกับธนาคารรัฐบาล 3 แห่ง รายละเอียดจะเป็นอย่างไร และใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการผ่อนดีมีคืน นี้ ไปติดตามกันเลย

 

เช็คเงื่อนไขผ่อนดีมีคืน และมาตราการแบค์ของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง

ผ่อนดีมีคืน คือ โครงการภายใต้นโยบายของกระทรวงการคลังและเป็นหนึ่งในโครงการ รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2566 จากความร่วมมือของ ธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งแต่ละแห่ง ต่างก็มีเงื่อนไขและรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมผ่อนดีมีคืน ที่แตกต่างกันไป เช่น 

 ผ่อนดีมีคืนออมสิน ลูกค้าประวัติผ่อนชำระดีต่อเนื่อง 3 ปี รับเงินคืนมูลค่า 500 บาท โดยต้องเป็นลูกค้าสัญญาสินเชื่อไม่เกินวงเงินไม่เกิน 200, 000 บาท

ผ่อนดีมีคืน ธ.ก.ส.  ให้คืนดอกเบี้ยมูลค่า 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงสูงสุด ไม่เกิน 1,000 บาท 

สำหรับนโยบายผ่อนดีมีคืน ของ ธอส. จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ลูกค้าชำระดีต่อเนื่อง 48 เดือน รับเงินคืน สูงสุด 1,000 บาท แต่ต้องเป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ส่วนกลุ่มที่ 2 ของผ่อนดีมีคืน ธอส. จะเป็นกลุ่มลูกค้าชำระดีต่อเนื่อง 43 เดือน รับเงินคืน 500 บาท เงื่อนไขคือ ต้องเป็นลูกค้าที่กู้และชำระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL 

 

รายละเอียดที่ควรทราบเกี่ยวกับมาตราการ ผ่อนดีมีคืน และการเข้าร่วม 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาพรวมของโปรเจค ผ่อนดีมีคืน จะเป็นความช่วยเหลือแบบอัตโนมัติ โดยที่ลูกค้าผู้มีสมบัติตรงตามเงื่อนไข ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสมัครเองถึงธนาคาร  ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าเป็นโครงการ รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชนที่เป็นลูกค้าของธนาคารรัฐ และทำตาม มาตรการแบค์ของรัฐ มาเป็นอย่างดีโดยตลอด เพื่อเป็นการตอบแทนความเป็นลูกค้าที่มีวินัยในการผ่อนชำระ สมกับชื่อผ่อนดีมีคืน นั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น วงเงินกู้ยืม ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าเงื่อนไขหมดเขตหรือไม่? สามารถติดต่อสอบถามธนาคารแต่ละแห่งได้โดยตรง และที่สำคัญที่สุดของของมาตราการ ผ่อนดีมีคืน ก็คือ ประวัติการผ่อนชำระต้องอยู่ในระดับดีมากหรือเป็นลูกค้าชั้นดีเท่านั้น 

นอกจากลูกค้าบุคคลทั่วไปแล้ว โครงการผ่อนดีมีคืน ก็ยังครอบคลุมความช่วยเหลือถึงผู้ประกอบการรายย่อย เช่น  SME D Bank และ EXIM Bank ซึ่งรายละเอียดความช่วยเหลือ จะเน้นไปที่การเติมทุนให้ธุรกิจเล็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้สามารถเติบโตต่อไปได้ในปี 2566 นี้