อโรคา 108 เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค การออกกำลังกาย อาหารการกิน สมุนไพร และเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ

ในปัจจุบันถึงแม้เทคโนโลยีทางด้านการสาธารณสุขจะเจริญก้าวหน้ากว่าเมื่อก่อนมากส่งผลให้อัตราการตายของคนลดน้อยลง แต่อัตราการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นกลับเพิ่มสูงขึ้น เหตุผลอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่มีแต่มลพิษ อาหารการกินที่ปนเปื้อน ชีวิตที่เร่งรีบขาดการเอาใจใส่เกี่ยวกับสุขภาพ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขและคนที่ต้องเริ่มนั้นคือตัวเราเอง

เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีนั้นไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องสร้างด้วยตนเอง เมื่อเรามีสุขภาพกายที่ดีก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย อย่ารอให้โรคร้ายมาถามหาเราในวันข้างหน้า อย่ารอให้ร่างกายของเราทรุดโทรมแล้วค่อยเริ่มหันมาใส่ใจ เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง

ขอบคุณทุกคนที่แวะมาเยี่ยม