แนะนำวิธีขอสินเชื่อออมสินด้วยการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของภาครัฐที่มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้กับประชาชนหลายประเภทเช่น สินเชื่อออมสิน หรือการรีไฟแนนซ์หลายๆ รูปแบบที่คุ้นเคยกันดี สำหรับในครั้งนี้จะแนะนำสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ผู้ขอต้องมีโฉนดที่ดินของตัวเองถึงขอได้นั่นก็คือโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินและเป็นเงินสด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินคืออะไรและจะได้วงเงินเท่าไหร่

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินคืออะไร อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือผลิตภัณฑ์สินเชื่อออมสินประเภทหนึ่งที่ใช้หลักประกันเป็นโฉนดที่ดินในการสมัครสินเชื่อออมสินประเภทนี้ทำให้หลายคนอาจจะเรียกกันว่าสินเชื่อที่ดินค้ำประกันแต่ชื่อที่เป็นทางการก็คือสินเชื่อไทรทอง จุดเด่นที่แตกต่างจากสินเชื่อออมสินรูปแบบอื่นอยู่ตรงที่มูลค่าการอนุมัติวงเงินซึ่งจะพิจารณาจากหลายๆ องค์ประกอบโดยมีโอกาสได้รับวงเงินมากที่สุดถึง 10 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามสินเชื่อออมสินที่ต้องใช้โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินก็จะมีเงื่อนไขที่สำคัญที่ผู้สนใจสมัครสินเชื่อออมสินต้องทราบ เช่น ทำเลของที่ดินที่จะนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารควรจะอยู่ในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่น้ำประปา ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เข้าถึงและเดินทางเข้าออกได้สะดวกอีกทั้งที่ดินผืนนั้นก็ไม่ควรเป็นที่รกร้างว่างเปล่าด้วย เช่น อาจจะมีบ้านตั้งอยู่บนที่ดินหรือเป็นสวน ไร่ นา ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนจึงจะสามารถนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินเพื่อขอสินเชื่อได้แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าโฉนดที่ดินที่ถือครองอยู่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ เพื่อความแน่ใจก็ไปขอปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินโดยตรงได้

 

นอกจากโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินมีที่อื่นอีกหรือไม่?และควรนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารไหนดี

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารไหนดีนอกจากนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินยังมีธนาคารอื่นเป็นตัวเลือกอีกหรือไม่? คำตอบก็คือ มี ผู้สนใจสินเชื่อที่ดินค้ำประกัน สามารถศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลหลายๆ แห่งได้ ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งก็จะมีรายละเอียดในการใช้เอกสาร คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ วงเงินที่จะได้รับและอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไป

นอกจากโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินก็จะมีที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น ธนาคารกรุงไทยกับสินเชื่อบ้านแลกเงิน สามารถใช้โฉนดที่ดินเปล่าได้ โดยไม่ต้องมีสิ่งปลูกสร้าง สำหรับสินเชื่อตัวนี้โอกาสได้รับวงเงินมากที่สุดถึง 20 ล้านบาท 

หากใครต้องการที่จะยื่นสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน/สินเชื่อที่ดินค้ำประกันกับธนาคารใดก็ตามทั้งโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน หรือโฉนดที่ดินเข้าธนาคารธนาคารกรุงไทย อาจจะต้องเปรียบเทียบเงื่อนไข วงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระที่เหมาะกับผู้กู้มากที่สุดจากนั้นก็เตรียมเอกสารให้พร้อมเพราะสินเชื่อที่ดินค้ำประกันเรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อที่ใช้เอกสารหลายอย่างโดยเฉพาะโฉนดที่ดินที่จะเข้าธนาคาร