ข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุด2567มาดูว่าฝากเงินกับธนาคารไหนดอกเบี้ยเยอะสุด

การฝากเงินกับธนาคารเป็นทั้งการออมและการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและสิ่งที่จะได้รับเป็นการตอบแทนจากเงินฝากต่างๆ เช่นเงินฝากประจําก็คือดอกเบี้ยเงินฝากนั่นเองแต่จะเลือกฝากเงินธนาคารไหนดีดอกเบี้ยสูง 2567ครั้งนี้ก็ได้รวบรวมอัพเดทล่าสุดมาให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจดังนี้

 

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก2567ก่อนตัดสินใจเลือกฝากเงินแบบไม่ถอนธนาคารไหนดี

ฝากเงินแบบไม่ถอนธนาคารไหนดีจึงจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงที่สุดเฉพาะประเภทฝากประจํา 12 เดือนข้อมูลล่าสุด2567จากธนาคาร 3 แห่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันผลที่ได้ก็คือ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ 0.40% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมสิน 0.50% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกสิกร 0.40% ต่อปี

และนี่ก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับผู้ที่สนใจเงินฝากประจําซึ่งนอกจากฝากประจํา 12 เดือนก็จะมีตัวเลือกบัญชีเงินฝากประจํา 6 เดือนและบัญชีเงินฝากประจํา 24 เดือนด้วย

จากข้อมูลล่าสุดก็จะเห็นว่าดอกเบี้ยเงินฝากขอธนาคารออมสินมูลค่ามากกว่าธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนแห่งอื่นเล็กน้อยนอกจากนี้ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆ เช่น จำนวนเงินฝากประจําขั้นต่ำแต่ละครั้งหรือเงื่อนไขการถอนก็แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของธนาคารแต่ละแห่ง

 

ระหว่างเงินฝากประจําหรือเงินฝากออมทรัพย์แบบไหนให้ดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่า

เงินฝากออมทรัพย์ก็เป็นอีกประเภทการฝากเงินที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีถ้าถามว่าระหว่างเงินฝากออมทรัพย์กับเงินฝากประจําแบบไหนได้ดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่ากัน?

แน่นอนว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุกแห่งอัตราดอกเบี้ยฝากประจำย่อมมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่แล้วซึ่งในความต่างของมูลค่าดอกเบี้ยเงินฝากก็มีสิ่งที่เป็นข้อดีของแต่ละประเภทอย่างชัดเจนนั่นคือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าเงินฝากบัญชีเผื่อเรียกนั่นหมายความว่าสามารถเบิกถอนเงินในบัญชีได้ตลอดเวลาตามต้องการ ขณะที่บัญชีเงินฝากประจําจะมีเงื่อนไขบังคับการฝากตามระยะเวลาที่เลือก เช่น ฝากประจำ 6 เดือน, ฝากประจํา 12 เดือน, ฝากประจํา 24 เดือน จึงเหมาะกับผู้ที่ถือเงินเย็นและสามารถเก็บไว้โดยไม่นำออกมาใช้ได้ตามเงื่อนไขเงินฝากประจําของธนาคารต่างๆ ส่วนเงินฝากออมทรัพย์ก็จะมีความสะดวกในการเบิกถอนได้มากกว่าแม้ว่าดอกเบี้ยเงินฝากจะน้อยกว่าก็ตามแต่ก็แลกกับความสะดวกในชีวิตประจำวันนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ต้องการออมแบบระยะยาวอาจจะใช้วิธีแยก 2 บัญชีทั้งเงินฝากออมทรัพย์กับเงินฝากประจํา และก่อนจะเลือกบัญชีเงินฝากประจําของธนาคารไหนก็สามารถหาข้อมูลเปรียบเทียบว่าธนาคารไหนดอกเบี้ยเยอะสุดในเว็บของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีการอัพเดทข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดทุกธนาคารตลอดเวลาด้วย