Tag: สมาธิสั้น

ดนตรีสร้างสมาธิ ดนตรีบำบัด โรคสมาธิสั้น

แต่ก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถิติการเป็นโรคนี้ที่ผมอ่านพบจากบทความเรื่อง "ยารักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) ทำคะแนนสอบดี" ของ นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ แห่งโรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ก่อนครับ ...อ่านต่อ