Tag: มะเร็งต่อมลูกหมาก

ฝังแร่ ทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นโรคของผู้ชายที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 พบได้มากถึง 1 ใน 6 ของผู้ชายที่สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มะเร็งต่อมลูกหมากมักจะไม่แสดงอาการ แต่จะทราบได้จากการตรวจหาสารบ่งชี้ ...อ่านต่อ