Tag: ถุงน้ำดี

นิ่วในถุงน้ำดี อันตรายถึงชีวิตได้หากรักษาไม่ทันการณ์

แม้ว่าการผ่าตัดรักษานิ่วในถุงน้ำดีจะมีความเสี่ยงมากกว่าการปล่อยนิ่วไว้เฉยๆ แต่เนื่องจาก 70% ของคนที่เคยปวดท้องจากนิ่วจะมีอาการเกิดขึ้นอีกภายใน 2 ปี หากไม่ได้รับการผ่าตัดเอานิ่ว ...อ่านต่อ