Tag: กายภาพบำบัด

ออฟฟิศ ซินโดรม โรคร้ายของคนทำงาน มีวิธีป้องกันรักษาอย่างไร

จากการสำรวจพนักงานออฟฟิศในประเทศฝั่งยุโรป พบว่าส่วนใหญ่ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยอาการต่างๆ โดยอันดับหนึ่งคือ การปวดหลัง รองลงมาคืออาการปวดบริเวณคอ ไหล่ และปวดศีรษะ ตามลำดับ ...อ่านต่อ