รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ธุรกิจเอสเอ็มอีกับแคมเปญ SMEs Happy 

ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือจาก โครงการล่าสุดของรัฐบาล ภายใต้แคมเปญ SMEs Happy เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับผู้ประกอบการ ในส่วนของรายละเอียดโครงการ ครั้งนี้ก็ได้รวบรวมข้อมูลมาฝาก ดังต่อนี้

 

SMEs Happy โครงการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและลูกค้า SME D Bank

รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 คือ โครงการล่าสุดของรัฐบาล ที่มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าธนาคารของรัฐ ทั้งลูกค้าบุคคลรวมถึงลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ SME D Bank (ธพว.) ก็มีแคมเปญ SMEs Happy  สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ จุดประสงค์สำคัญคือ ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้เสริมสภาพคล่อง และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

ผู้ประกอบการที่สนใจโครงการ SMEs Happy สามารถลงทะเบียน เพื่อขอสินเชื่อ ได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด แต่จะอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน 15,000 ล้านบาท ลักษณะของการให้สินเชื่อ จะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจเพื่อเติมทุน ขยายกิจการ รักษาการจ้างงานหรือฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ในส่วนของการติดต่อเพื่อลงทะเบียน แจ้งความต้องการขอสินเชื่อ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเดินทางไปยังสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ จะสะดวกที่สุด

 

ประเภท สินเชื่อเพื่อธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยในแคมแปญSMEs Happy  

แคมแปญSMEs Happy เน้นความช่วยเหลือในรูปแบบสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ครอบคลุมทุกรูปแบบของการประกอบกิจการ โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

สินเชื่อ SMEs D Plus ก็คือบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น มาเป็นของ SME D Bank  เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนทางเงินกับแคมเปญ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแคมแปญSMEs Happy เช่นกัน ลูกค้าสินเชื่อกลุ่มนี้  ดอกเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่ 4.5% ต่อปี ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานถึง 10 ปี พิเศษคือ ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุด 18 เดือน 

ประเภทต่อมา SMEs D เพื่อการลงทุน กลุ่มนี้อาจจะเป็นลูกค้าเดิมของ SME D Bank  ที่ต้องการ กู้เพิ่ม ในรูปแบบสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ เพื่อนำเงินไปลงทุน ขยายกิจการ พัฒนาธุรกิจให้เติบโต ดอกเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่ 5.5% ต่อปี ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานถึง 10 ปี พิเศษคือ ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุด 18 เดือน 

ประเภทสุดท้าย SMEs D เสริมสภาพคล่อง เปิดรับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ของ SME D Bank จุดประสงค์เพื่อให้นำเงินไป ลงทุนธุรกิจ ให้มีความคล่องตัว หรือนำไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ เพื่อให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น ดอกเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่ 6% ต่อปี 

วงเงินที่ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อแคมแปญSMEs Happy จะได้รับนั้น ในส่วนของลูกค้าเดิม มีโอกาสได้รับอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท และลูกค้าใหม่จะได้รับอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยรวมแล้วเรียกว่าเป็นโครงการล่าสุดของรัฐบาล ที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนยิ้มได้อีกครั้ง กับโอกาสที่จะฟื้นฟูธุรกิจ ปี 2567 สมกับชื่อแคมเปญSMEs Happy เลยทีเดียว