สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส ของขวัญปีใหม่ 2567 จาก ธอส

อีกหนึ่งโครงการเงินด่วนออนไลน์ของ รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 ที่จะแนะนำครั้งนี้ก็คือ สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส ใครที่เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้าน ธอส. อยู่ก่อนแล้ว ก็จะได้รับของขวัญปีใหม่นี้แน่นอน แต่จะต้องทำอย่างไรและมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามข้อมูลที่ได้รวบรวมมาฝากในหัวข้อถัดไปกันเลย

 

เช็คคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับของขวัญจากสินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส

สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส  เป็นโครงการจากมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารรัฐ และเป็นหนึ่งในโครงการรัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 โดยผู้ที่จะได้รับของขวัญดังกล่าวนี้ คุณสมบัติ ที่ต้องมีก็คือ เป็น ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ธอส. ทั้งในส่วนของสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านหรือกู้ซื้อบ้าน และมีจำนวนงวดผ่อนชำระ ในช่วงเวลา 48 เดือน ย้อนหลัง นับถึงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2567  จึงเป็นที่มาของโครงการ สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส และต้องเป็นการผ่อนชำระ ธอส รีไฟแนนซ์ ผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL  คุณสมบัติของลูกค้า ผ่อนบ้าน ธอส. ที่สำคัญอีกอย่างคือมี ประวัติชำระหนี้ดี ไม่เคยค้างชำระ 

ซึ่งรายละเอียดการ รับเงินคืนจากโครงการ สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส ทางธนาคารได้แบ่งของขวัญให้กับลูกค้า สินเชื่อบ้าน ธอส. เป็น 2 กลุ่ม และมีรายละเอียดที่ต่างกัน ตามที่จะอธิบายในหัวข้อถัดไปนี้ 

 

รายละเอียด ลูกค้า 2 กลุ่มที่จะได้ของขวัญจาก สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส 

สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับลูกค้าที่ ผ่อนบ้าน ธอส. และมีประวัติชำระหนี้ดี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มแรก ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขครบตามที่ ธนาคาร ธอส. กำหนด นั่นคือ ลูกค้าที่ทำการกู้สินเชื่อของธนาคารรวมแล้วอยู่ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ภายใต้หลักประกันเดียวกัน และมีสถานะบัญชีปกติ ผ่อนชำระงวดเงิน 48 เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2567 จะได้รับเงินคืน เป็นของขวัญมูลค่า 1000 บาท

กลุ่มที่ ก็คือลูกค้าที่ไม่มีคุณสมบัติกู้สร้างบ้าน ธอส เหมือนกลุ่มแรก เช่น อาจจะยังไม่เคยผ่อนชำระผ่านทางแอปพลิเคชั่น GHB ALL หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มลูกค้า สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส แต่ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ โดยลูกค้ากลุ่มนี้จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคาร ธอส. และผ่อนชำระผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL ในงวดเดือนธันวาคม 2567 หรือ เดือนมกราคม 2567 จะได้รับเงินคืน เป็นของขวัญมูลค่า 500 บาท

ลูกค้าทั้งสองกลุ่มจะได้รับโอนเงินของขวัญปีใหม่ในโครงการ สินเชื่อบ้านผ่อนดี 48 เดือน ธอส เข้าบัญชีที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชั่น GHB ALL แบบอัตโนมัติ ทั้งนี้จุดประสงค์ของโครงการ นอกจากจะเป็นหนึ่งในโครงการ รัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2567 ก็ยังถือเป็นการตอบแทนลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี ทุกคนอีกด้วย