5 โรคยอดฮิต ฆ่าคนไทย

รคยอดฮิตที่ถือเป็นภัยเงียบที่อาจคุกคามสุขกาพร่างกายของคุณ และยังมีแนวโน้มสูงขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการเก็บสถิติว่าดัวยสาเหตุการตายจากโรคต่างๆ ของคนไทยทั้งประเทศ มาจากโรคอะไรบ้าง

5 โรคร้ายที่พรากชีวิตคนไทยมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการระวังตัวและป้องกันตนจากโรคร้าย รวมถึงต้องหมั่นตรวจสุขภาพอยู่เสมอ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคร้าย หากละเลย ทำเพิกเฉย ไม่ตรวจสุขภาพเป็นประจำ แม้ว่าคุณจะไม่มีอาการเจ็บป่วย แต่โรคเหล่านี้อาจกำลังก่อตัวอยู่ก็เป็นได้

5 โรคยอดฮิต ฆ่าชีวิตคนไทย

เรามารู้จัก 5 โรคที่เป็นสาเหตุการตายที่ล้วนแล้วแต่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตมากกว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

1. มะเร็ง คนไทยมีสาเหตุการตายจากมะเร็งมาเป็นอันดับ 1 แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีช่วยในการรักษา แต่ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่มักไปพบแพทย์เมื่อมะเร็งอยู่ในระยะลุกลาม มะเร็งที่ต้องระมัดระวังคือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ในผู้หญิง ส่วนผู้ชาย คือ มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก ดังนั้น จึงควรหมั่นสังเกตตัวเอง และตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ

โรคหัวใจ โรคยอดฮิต ฆ่าชีวิตคนไทย

2. ความดันโลหิตสูง โรคนี้มีสาเหตุจากภาวะอ้วน ส่งผลให้ไขมันในเส้นเลือดสูง เลือดไม่สามารถสูบฉีดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะได้ หากไม่ถึงแก่ชีวิต อาจทำให้กลายเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต รวมทั้งความเครียดที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมอง โดยสังเกตอาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันได้ เช่น ชา, อ่อนแรงที่ใบหน้า, พูดไม่ชัด, ปากเบี้ยว, ตามัว, เดินเซ หากพบอาการเหล่านี้ต้องรีบส่งผู้ป่วยพบแพทย์ทันที

3. โรคปอดเรื้อรัง ภัยร้ายที่หลายคนทราบกันดีว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคมาจากการสูบบุหรี่ และมักหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าการสูบบุหรี่ทำให้คลายเครียด ทั้งที่ความจริงแล้ว การเป่าลมออกจากปาก หรือการถอนหายใจ เป็นปฏิกิริยาการคลายเครียดของร่างกายที่จะแสดงออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อมีความเครียด ดังนั้นการฝึกหายใจจะช่วยลดภาวะความเครียด กล้ามเนื้อคลายตัว โดยไม่ต้องพึ่งบุหรี่ได้

4. โรคเบาหวาน สาเหตุอาจเกิดขึ้นจากพันธุกรรม และพฤติกรรมการบริโภค ทำให้มีน้ำหนักตัวมากจนเกินไปและขาดการออกกำลังกาย เมื่อน้ำตาลในหลอดเลือดสูง เส้นประสาท รวมทั้งหลอดเลือดจะถูกทำลาย ส่งผลให้หลอดเลือดตีบ นำไปสู่การเป็นโรคไตวาย หัวใจวายได้

อ้วน เบาหวาน โรคยอดฮิต ฆ่าชีวิตคนไทย

5. โรคตับ การรับประทานยาบางชนิดเป็นเวลานาน การดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรัง ทำให้ตับเกิดความเสียหายและเป็นแผลที่เนื้อเยื่อตับได้ ส่งผลให้การทำลายสารพิษในร่างกายลดลง ผู้ป่วยมักจะมีอาการท้องบวม ดีซ่านตัวเหลือง ตาเหลือง อ่อนเพลีย ไม่อยากอาหาร ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ ได้

5 โรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยนั้นล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารของคนเป็นส่อนใหญ่ ดังนั้นการลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค หมั่นตรวจสุขภาพ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อย่างเหมาะสมโดยไม่ตามใจอยาก ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เลือดได้สูบฉีดใปหล่อเลี้ยงเซลล์ในร่างกาย และทำจิตใจให้ผ่อนคลาย เท่านี้ทุกท่านก็จะมีสุขกาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคทั้งปวง