โกสน แก้โรคทางเดินปัสสาวะขัด

โกสน

ชื่ออังกฤษ: Garden Croton

ชื่ออื่น: กรีกะสม กรีสาเก โกรต๋น โกรสน

โกสน

ลักษณะของ…โกสน

ต้น ไม้ประดับทรงพุ่ม เป็นไม้ยืนต้นเล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง 5 เมตร อายุยืนหลายปี ลำต้นเกลี้ยง

ใบ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยว มีรูปร่างหลายแบบ เช่น ใบแคบเรียวยาว ใบรูปไข่ ใบสองตอน ใบขดเป็นเกลียว หลายขนาด หลากหลายสี ส่วนใหญ่ ใบจะมีลวดลายหลากสีสันสวยงาม เป็นไม้ไม่ผลัดใบด้วยทำให้นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและสถานที่ทั่วไปทั้งในและนอกอาคาร

ดอก ดอกมีขนาดเล็กออกเป็นช่อยาวที่ปลายยอด ยาว 10 ชม. ดอกมีสีขาว หรือสีขาวอมเหลือง ดอกล่างบานก่อนดอกบน มักไม่ค่อยออกดอกให้เห็น

โกสน

ประโยชน์ทางยาของ…โกสน

ใบโกสนใช้แก้โรคทางเดินปัสสาวะขัด ชาวบ้านนำเอายอดอ่อนมาเป็นผักจิ้มน้ำพริก ผักแกล้มลาบ ซึ่งคาดว่าไม่ได้กินในปริมาณมาก และได้เด็ดมาล้างน้ำให้ยางเหลือน้อยลงแล้ว

โกสน

ความเป็นพิษ: ทุกส่วนทั้งต้น มีน้ำยางที่เป็นพิษเพราะมีสารไดเทอร์ปีนเอสเทอร์ อยู่ในน้ำยาง หากสัมผัสจะอักเสบเป็นปื้นแดง หากกลืนนำยางเข้าไปก็จะไประคายเคืองทางเดินอาหาร มีอาการปวดท้อง ท้องเดิน อาการพิษชัดเจนในหนูทดลอง