กินดื่มอย่างฉลาด ปราศจาก ฟันพุ

ฟันผุ ปวดฟัน

เชื่อหรือไม่ว่า อาหารว่าง ทำให้คุณ ฟันผุ

เป็นที่ทราบกันดีว่า อาหารหวานที่ประกอบด้วยแป้งและนํ้าตาล เป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคฟันพุ ซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สำหรับในผู้ใหญ่แม้นว่าจะมีเคลือบฟันและเนื้อฟันที่หนาและแข็งแรงกว่าฟันเด็ก แต่ถ้ารับประทานแป้งและนํ้าตาลอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้ช่องปากมีสภาพกรดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผิวฟันที่สัมผัสกับกรดตลอดเวลาจึงเกิดการผุกร่อน

ฟันผุ

ปัญหาฟันผุในผู้ใหญ่พบบ่อยในบริเวณรากฟัน ซอกฟันและคอฟัน ทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่มักมีปัญหาเหงือกร่น ทำให้มีพื้นที่ผิวฟันที่มีโอกาสสัมผัสกับกรดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณซอกฟัน คอฟัน และรากฟัน ซึ่งทำความสะอาดยาก ดังนั้นถ้าผิวฟันบริเวณนี้ต้องสัมผัสกับกรดบ่อยๆ ปัญหารากฟันผุจึงเกิดขึ้นได้ง่ายมาก และฟันผุบริเวณนี้มักจะผุทะลุถึงโพรงประสาทฟันได้ โดยที่เราไม่ทันรู้ตัว ทำให้การรักษายุ่งยากมากขึ้น

หวานมาก ทำให้เกิด ฟันผุได้มาก

การรับประทานอาหารว่างบ่อยๆ เป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคฟันผุ ยิ่งเป็นอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลมาก โอกาสเสี่ยงของโรคฟันผุก็มีมากขึ้น ตามระดับความหวานที่เพิ่มขึ้น ขนมหวานที่เหนียวติดฟัน เช่น ลูกอม ท็อฟพี่ ขนมหวานไทย รวมถึงขนมเบเกอรี่ เช่น ขนมเค้ก ขนมปังกรอบ คุกกี้ ขนมพาย ซึ่งมีลักษณะกรอบร่วน เมื่อถูกกับน้ำลายจะรวมตัวเป็นก้อนเละๆ ติดค้างบนตัวฟัน อาหารกลุ่มนี้จะทำให้ช่องปากมีสภาพความเป็นกรดอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงทำให้เกิดฟันผุได้มาก

ป้องกัน ฟันผุ

การแปรงฟันหลังรับประทานของหวานจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ แต่ในสถานการณ์ของการประชุมฝึกอบรมคงไม่สะดวกที่จะทำ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์นี้ จึงอยู่ที่การเลือกชนิดของ อาหารว่าง ให้เป็นอาหารว่างส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะมีผลดีต่อสุขภาพทุกๆ ส่วนของร่างกาย รวมทั้งสุขภาพช่องปาก

หลักการพิจารณาเลือกอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

ควรเลือกผลไม้หรืออาหารที่มีเส้นใยเซลลูโลส เพราะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน เกลือแร่ และเส้นใยที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้การเคี้ยวเส้นใยจะกระตุ้นให้มีน้ำลายมากขึ้น สามารถเจือจางสภาพความเป็นกรดได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม พบว่า ผลไม้รสหวานมีน้ำตาลมาก และผลไม้ที่มีลักษณะเป็นเจล เช่นมะขามหวาน กล้วยหอม อินทผลัม ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันผุได้ เพราะสามารถตกค้างบนตัวฟันได้เป็นเวลานาน ส่วนอาหารกลุ่มโปรตีน เช่น ถั่วต่างๆ และอาหารจำพวกนมที่มีแคลเซียมและฟอสเฟตสูง ไม่ทำให้เกิดฟันผุและช่วยป้องกันฟันผุได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ควรเลือกนมพร่องหรือขาดมันเนย เพื่อไม่ไห้ร่างกายได้รับไขมันมากเกินไป

กินดื่มอย่างฉลาด ปราศจาก ฟันพุ

สำหรับเครื่องดื่ม การดื่มน้ำเปล่าจะช่วยชะล้างเศษอาหารที่ตกค้างในช่องปาก ทำให้ปากไม่แห้ง ลดปัญหากลิ่นปาก และเป็นผลดีต่อสุขภาพฟัน แต่ถ้าเครื่องดื่มมีรสหวานและผู้ดื่มชอบอมไว้ในช่องปากก็อาจทำให้ฟันผุได้ อย่างไรก็ตามการดื่มเครื่องดื่มรสหวานด้วยหลอดจะช่วยลดการสัมผัสระหว่างน้ำตาลกับตัวฟันจึงไม่ทำให้ฟันผุ แต่การบริโภคหวานมากเกินไป ก็อาจเป็น สาเหตุของโรคทางระบบหลายๆ โรค เช่นโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ดังนั้น เครื่องดื่มหวานมากจึงไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกาย