ดนตรีสร้างสมาธิ ดนตรีบำบัด โรคสมาธิสั้น

ปัจจุบันทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่เป็นโรคสมาธิสั้นกันมากขึ้น และเป็นกันทั่วโลก จึงอยากพูดถึงเรื่องการใช้ดนตรีในการบำบัดโรคสมาธิสั้นให้ฟังกันครับ

โรคสมาธิสั้น

แต่ก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถิติการเป็นโรคนี้ที่ผมอ่านพบจากบทความเรื่อง “ยารักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) ทำคะแนนสอบดี” ของ นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ แห่งโรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ก่อนครับ คุณหมอบอกว่า เด็กสหราชอาณาจักรอายุ 5-19 ปี เป็นโรคสมาธิสั้นประมาณ 400,000 คน เด็กสหรัฐฯ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นปีละ 3% ในช่วงปี คศ. 1997-2006 ส่วนเด็กไทยก่อนวัยเรียนเป็นโรคนี้ 3-5% โดยเด็กผู้ชายเป็นมากกว่าเด็กผู้หญิง 3-5 เท่า

ที่สำคัญ เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะโตไปเป็นผู้ใหญ่สมาธิสั้น 30-70% และผู้ใหญ่สมาธิสั้นก็เสี่ยงที่จะมีปัญหาสะสมอื่นๆ เช่น เครียด ซึมเศร้า สูบบุหรี่ ติดยา ฯลฯ สูงกว่าประชากรทั่วไป ผมขอไม่พูดถึงสาเหตุที่ทำให้บางคนเป็นโรคสมาธิสั้น แต่อยากนำเรื่องต่อไปนี้มาแบ่งปันครับ

มีงานวิจัยจำนวนมากชี้ให้เห็นว่า นักดนตรีบำบัดได้ใช้ดนตรีร่วมในการรักษาเด็กโรคสมาธิสั้นด้วยเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลายและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ

ทั้งนี้เนื่องจากประโยชน์อย่างหนึ่งของการฟังดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีคลาสสิก คือทำให้เกิดสมาธิ ข้อค้นพบนี้มีงานวิจัยชิ้นเด่นๆ สนับสนุนอย่างมากมาย อาทิ อัลเฟรด โทมาทิส ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตวิทยา ชาวฝรั่งเศส ได้ศึกษาเรื่องเสียงในเชิงของการบำบัด และเขียนหนังสือชื่อ Pourquoi Mozart? เขาพบว่า ดนตรีช่วยส่งเสริมให้เกิดคลื่นสมองอัลฟา ซึ่งเป็นภาวะที่สมองมีสมาธิและเหมาะในการเรียนรู้มากที่สุด โดยดนตรีสมัยบาโรค (ดนตรีของบาค เฮนเดล และวิวาลดี้) ที่มีความช้าอยู่ที่ 60 เคาะต่อนาที (ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจังหวะการเต้นของหัวใจมนุษย์ขณะพักผ่อน) จะช่วยในการเพิ่มพูนสมาธิ และทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

ดนตรีสร้างสมาธิ ดนตรีบำบัด โรคสมาธิสั้น

ดร.ฟรานเชส เราสเชอร์ นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลทางดนตรีของโมสาร์ตเช่นกัน และงานวิจัยของเขาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature เขาทดลองให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม พับกระดาษโดยกลุ่มแรกให้ทำงานกันไปเงียบๆ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งให้ฟังเพลง Sonata for Two Pianos in D Major ของโมสาร์ตไปด้วยเป็นเวลา 10 นาที ผลปรากฏว่า กลุ่มที่ฟังเพลงของโมสาร์ตมีประสิทธิภาพในการทำงานดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฟังถึง 48% หลังจากนั้นก็มีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ ทำการทดลองในลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ใช้เพลงของคีตกวีท่านอื่น เช่น โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค ก็ได้ผลการทดลองออกมาเช่นเดียวกัน

ดนตรีสร้างสมาธิ ดนตรีบำบัด โรคสมาธิสั้น

สรุปก็คือ การฟังดนตรีคลาสสิกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะดนตรีคลาสสิกช่วยให้มีสมาธิ นอกจากนั้นแล้ว การฟังเพลงสบายๆ หรือฟังดนตรีคลาสสิกที่มีจังหวะผ่อนคลาย ยังทำให้เกิดสมาธิแน่วแน่และนานขึ้น โดยได้ผลกับทุกกลุ่มอายุและทุกระดับความสามารถ