การเสริมจมูก เสริมดั้ง ด้วยกระดูกอ่อน

ารเสริมจมูก เป็นการผ่าตัดศัลยกรรมความงามที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากจมูกเป็นอวัยวะที่อยู่ตรงกลางใบหน้า จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสวยงามและกลมกลืนของใบหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนเอเชียที่มีลักษณะสันจมูกเตี้ย เนื้อหนา ปลายใหญ่ทู่

การเสริมจมูก เสริมดั้ง ด้วยกระดูกอ่อน

ในปัจจุบันการผ่าตัดเสริมจมูกก็มีหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะจมูก ใบหน้า และผิวหนังของแต่ละคน

นายแพทย์จเร ใครน้ำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม ความงาม จากโกลบอล เมดิคัล คลินิก ให้ข้อมูลว่า “การเสริมจมูกด้วยการผ่าตัดใส่ซิลิโคนแท่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างนิยมมากที่สุด เพราะด้วยมีความปลอดภัยสูง หากเลือกคนไข้ที่เหมาะสมและ เลือกใช้ซิลิโคนที่ถูกต้อง แต่ปัญหาสำคัญของการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแท่งก็คือ การเลื่อนผิดตำแหน่ง เบี้ยว เอียง และการทะลุหลุดออกมาของแท่งซิลิโคนได้ โดยเฉพาะในคนไข้บางรายที่ต้องการให้ปลายจมูกโด่งๆ มีปลายหยดน้ำก็มักจะยิ่งต้องเสี่ยงกับซิลิโคนทะลุออกมาได้มากขึ้น และที่สำคัญคือไม่ว่าจะอย่างไรซิลิโคนก็ยังถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม ร่างกายอาจเกิดการต่อต้านได้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลังทำการผ่าตัดไปแล้วเป็นเวลาหลายๆ ปีก็เป็นได้ ดังนั้นวัสดุที่ใช้ในการเสริมหรือตกแต่งจมูก จึงไม่ได้มีเพียงซิลิโคนเพียงอย่างเดียว”

การเสริมจมูก เสริมดั้ง ด้วยกระดูกอ่อน

วงการแพทย์ทางศัลยกรรมความงามจึงมีการทำศัลยกรรมผ่าตัดเสริมจมูกด้วยการใช้วัสดุที่ปลอดภัยกับร่างกายอย่างหนึ่ง คือ การใช้กระดูกอ่อนจากร่างกายคนไข้เอง มาทำการใส่เสริม เพิ่มเติม ตัดทอน เพื่อแก้ไขให้ได้รูปทรงของจมูกตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขจากจมูกใหญ่ให้เล็กลง จากเล็กให้ใหญ่ขึ้น จากสันที่สูงให้เตี้ยลงหรือจากเตี้ยให้สูงขึ้น จากจมูกสั้นให้ยาวขึ้น จากยาวให้สั้นลง หรือแม้กระทั่งจมูกที่เสียรูปทรงไปจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น อุบัติเหตุจมูกหัก เบี้ยวคดเป็นมาแต่กำเนิด เป็นต้น

การผ่าตัดมักเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัดต่อเสริม กระดูดอ่อนหรือกระดูกแข็ง ในบางกรณีอาจจะต้องมีการใช้ซิลิโคนแท่งร่วมด้วยเช่นกัน โดยกระดูกอ่อนและกระดูกแข็งที่นำมาใช้ในการเสริมเพิ่มเติมให้คนไข้นั้น ก็มาจากตัวคนไข้เอง คือกระดูกจากบริเวณหลังใบหูหรือกระดูกซี่โครง ซึ่งแพทย์จะทำการผ่าตัดในครั้งเดียวกันพร้อมๆ กัน

“การพิจารณาเลือกใช้กระดูกอ่อนหรือกระดูกแข็งมาใช้เสริมให้คนไข้นั้น แพทย์จะพิจารณาเป็นรายบุคคลไปว่าคนไข้รายใดเหมาะกับการใช้วัสดุแบบใดในการทำ ส่วนวิธีการผ่าตัดแบบนี้เรียกว่าการผ่าตัดแบบ open หรือแบบเปิด เพราะจะทำให้สามารกมองเห็นโครงสร้างทั้งหมดภายในจมูกได้ชัดเจน รวมทั้งทำการแก้ไขทั้งตัด แต่ง เย็บ เสริม เพิ่ม แต่งรูปทรงจมูกได้สะดวกและผลออกมาเป็นที่พอใจ ส่วนกระดูกอ่อนทั้งจากหลังใบหูและกระดูกแข็งซี่โครง จะมีการเปิดแผลขนาดเล็กเพียง 2.5 เชนติเมตรเท่านั้น”

การเสริมจมูก เสริมดั้ง ด้วยกระดูกอ่อน

โดยข้อดีของการผ่าตัดด้วยวิธีเปิดและใช้วัสดุที่ได้จากร่างกายเราเองนั้น คือ มีความปลอดภัยสูงและในอนาคตก็ไม่ต้องห่วงเรื่องปลายจมูกบางใส และทะลุเหมือนแท่งซิลิโคน เป็นการผ่าตัดครั้งเดียวที่ได้ผลเป็นที่พอใจอย่างมาก แต่เนื่องด้วยเป็นการผ่าตัดที่มีการเปิดแผลผ่าหลายบริเวณทั้งบริเวณจมูก หลังใบหูและหรือบริเวณซี่โครงด้วยนั้น ขณะทำการผ่าตัด จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการดมยาสลบและจะต้องมีการเตรียมตัวคนไข้ก่อนทำการผ่าตัดอย่างเคร่งครัด ต้องอาศัยความประณีตและระยะเวลาทำการผ่าตัดค่อนข้างนาน รวมทั้งการเลือกคนไข้ให้เหมาะสมกับแนวทางและวิธีการผ่าตัดด้วยเช่นกัน

การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยการใช้กระดูกอ่อนของคนไข้เอง จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการเสริมจมูกให้สวยงาม และ/หรือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เคยผ่านเสริมจมูกด้วยซิลิโคนมาแล้ว แต่เกิดปัญหาขึ้นก็อาจเลือกใช้วิธีการนี้ในการแก้ไขรูปทรงจมูกให้สวยงามได้อีกครั้ง