หมวดหมู่: รอบรู้เรื่องยา

10 ข้อต้องรู้ การใช้ยาอย่างถูกวิธี

ยาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งยาแต่ละชนิดก็มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน เช่น ยาทา ยาฉีด ยากิน เป็นต้น หากเราใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือใช้โดยไม่ระมัดระวัง อาจทำใท้เกิดโรคอื่น ...อ่านต่อ

ยารักษางูสวัด การป้องกันและรักษาโรคงูสวัด

โรคงูสวัดเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้ในประเทศไทย ที่จริงเชื้อชนิดนี้ทำให้เกิดโรคในคนได้ 2 โรค คือ โรคอีสุกอีใส และโรคงูสวัด มาเรียนรู้วิธีการรักษากัน ...อ่านต่อ