คุณอาจกระดูกพรุน เพราะคุณอายุยืน

พลโท นพ. สุปรีชา โผกขะเวส ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า…

วิทยาการสมัยใหม่ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น จากปี ค.ศ. 2000 คนอายุเกิน 60 ปีมี 2,000 ล้านคน

ผู้สูงอายุ เสี่ยง โรคกระดูกพรุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

คาดว่าในปี ค.ศ. 2050 จะมีประชาการเพิ่มขึ้นกว่าปัจจุบันถึง 60 ล้านคน และมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรในแต่ละประเทศ เป็นเหตุให้พบกับปัญหาการเกิดโรคต่าง ๆ ในผู้สูงอายุมากขึ้น

โดยเฉพาะกระดูกพรุน ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นมฤตยูเงียบ เพราะอาการของโรคจะรุกคืบตลอดเวลาโดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า ผู้ป่วยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเกิดกระดูกหักแล้ว

“จากการศึกษาประชากรทั่วโลกพบว่า สตรีมีโอกาสกระดูกหัก จากโรคนี้มากถึง 30-40% ในขณะที่ผู้ชายมีโอกาส 13% ประมาณว่าทั่วโลกมีสตรี 2 ล้านคนทนทรมานกับโรคนี้

“โดยจำนวนการหักของกระดูกสะโพกจะเพิ่มขึ้นจาก 1.7 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งจะพบมากในประชากรแถบเอเชีย เพราะส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการสะสมแคลเซียม โปรตีน และวิตามินดี จากการไม่ดื่มนม รับประทานอาหารไม่เพียงพอ เพื่อต้องการลดน้ำหนัก และไม่ยอมออกกำลังกายกลางแจ้ง ทำให้ไม่ได้รับแร่ธาตุที่มีส่วนต่อการเจริญเติบโตของกระดูก

ภาพเปรียบเทียบ กระดูกปกติ กระดูกพรุน

“ขณะเดียวกันผู้มีความชื่นชอบบุหรี่ สุรา และเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสูงในการเป็นโรคนี้ด้วย” พลโท นพ. สุปรีชากล่าว

สำหรับในประเทศไทย พลโท นพ. สุปรีชากล่าวว่า มีคนไทย มากกว่า 1 ล้านคน กำลังตกอยู่ในอันตรายด้วยโรคนี้

เนื่องจากเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ร่างกายจะสลายแคลเซียมออกมาใช้ ทำให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงเรื่อยๆ เฉลี่ยปีละ 0.3-0.5% ส่งผลให้กระดูกมีโอกาสหักได้ง่าย โดยเฉพาะกระดูกสันหลัง ข้อมือ สะโพก และกระดูกต้นแขนบริเวณหัวไหล่ ปัจจุบันยังไม่มีหนทางในการรักษาโรคนี้ การดูแลผู้ป่วยมีผลเพียงแค่หยุดยั้งการสูญเสียมวลกระดูก และรักษาอาการกระดูกหักเท่านั้น

ดื่มนม ป้องกันกระดูกพรุน

“โดยมากที่ตรวจพบ ผู้ป่วยจะมีอาการปวด ความสูงลดลง และบางรายอาจเกิดอาการหลังโก่ง ซึ่งนอกจากจะเจ็บปวดแล้วยังยุ่งยากต่อการรักษา โดยเฉพาะบริเวณสะโพกที่จะเป็นต้องผ่าตัดยึดตรึงกระดูก และมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถกลับไปดำรงชีวิตได้เหมือนเดิม และบางรายต้องเสียชีวิตไปในที่สุด

“การป้องกันคือ ต้องเร่งสร้างและสะสมมวลกระดูกให้แข็งแรง ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุ 35 ปี รวมทั้งต้องเลือกรับประทานอาหารที่ครบหมู่ โดยเฉพาะแคลเซียม โปรตีน และวิตามินดี พร้อมๆ ไปกับการหมั่นออกกำลังกาย กับหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน และสูบบุหรี่” พลโท นพ. สุปรีชากล่าว

ลิงก์ผู้สนับสนุน